Call centar

033 22 33 99

Webshop

Online apoteka

Online farmaceut

Postavite pitanje

Uloga ekstrakta sladića u smanjenju rizika od infekcije Covid-19

Glicirizin, sastojak slatkog okusa korijena sladića, prethodno je istaknut zbog svoje uloge prirodnog antivirusnog lijeka. Kao rezultat trenutne globalne pandemije COVID-19, svjetlost reflektora ponovno je obasjala prirodni spoj, u nadi da bi mogao smanjiti rizik od infekcije. Ranije nepoznati patogen, označen kao teški akutni respiratorni sindrom koronavirus 2 (SARS-CoV-2), proširio se svijetom u roku od nekoliko sedmica. Smatra se da SARS-CoV-2 dijeli 79,5% genetske sekvence SARS-CoV-a i da ima isti receptor za ulazak u ćelije, enzim koji pretvara angiotenzin II (ACE2). Kao rezultat toga, znanstvenici mogu uzeti u obzir prethodna klinička saznanja i istraživanja SARS-CoV u pokušajima da se adekvatno upravlja rizikom od infekcije povezanim s Covid-19. Utvrđeno je da je glicirizin jedan od najperspektivnijih kandidata u borbi protiv SARS-CoV, a istraživanje je objavilo i Sveučilište za nauku i tehnologiju Huazhong, Kina.

Istraživanje je pokazalo snažnu interakciju između SARS-CoV-2 i ljudskog ACE2, proteina na površini mnogih tipova ćelija. Budući da se pokazalo da glicirizin ima potencijal da se veže na ACE2, mogao bi se uključiti u potencijalni tretman za Covid-19, ukoliko se uzme u obzir antivirusni učinak koji je pokazao na SARS-CoV-2 u silikonskim ispitivanjima. (hidrofilno modificirani silikoni kao sredstva za disperziju u vodenim otopinama). Uočeno je da velika populacija kritično bolesnih pacijenata s teškim Covid-19 pati od citokinskih oluja, procesa posredovanog prekomjernom proizvodnjom proupalnih citokina, uključujući interferone (IFN), faktore nekroze tumora (TNF), interleukine (IL) i hemokine. Oluja citokina može dovesti do akutne respiratorne distresne bolesti, septičnog šoka i u konačnici višestrukog zatajenja organa. Glicirizin djeluje na moduliranje citokina i možda će moći modificirati imunološki odgovor, s manje nuspojava od glukokortikoida koji su se ranije koristili u tretmanu SARS-a 2003. godine. Spoj je također u stanju inhibirati nakupljanje unutarćelijski reaktivnih vrsta kisika (ROS) uzrokovanih virusnom infekcijom.

Budući da za Covid-19 nisu dostupni trenutno, specifični medicinski tretmani, od vitalne je važnosti da identificiramo nove i učinkovite tretmane u korist pacijenata. Članak iz Kine jasno pokazuje razne farmakološke učinke glicirizina i nudi potencijal da bude perspektivno sredstvo u prevladavanju bolesti. Spoj se sigurno upotrebljava u cijelom svijetu stoljećima i smatra se da ima nizak toksični potencijal, no pretjerana konzumacija može rezultirati gubljenjem kalija, pa se isto mora uzeti u obzir. Budući da je gubljenje kalija zapažena nuspojava i kod samog SARS-a Cov-2, kao i lijeka hidroksiklorokin, koji se trenutno istražuje kao lijek za COVID-19, potrebno je pratiti nivoe serumskog kalija tokom cijelog liječenja glicirizinom kako bi se spriječile bilo koje srodne kardiovaskularne bolesti ili štetni učinci na bubrege. Međutim, ako se razmatra njegova upotreba, onda se koriste doze koje preporučuje monografija Njemačke komisije E, gdje je propisana prosječna dnevna doza od 5 g do 15 g korijena, što odgovara 200 do 600 mg glicirizina ili ekvivalentnih pripravaka.

Michael Ash

Za više informacija:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7180159/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4629407/

Posljednje vijesti

Pitajte farmaceuta

Imate pitanje vezano za Vaše zdravlje? Potreban Vam je savjet ili informacija o terapiji?