MREŽA APOTEKA 

  POSLOVNE JEDINICE JUAS 

Odaberite opštinu

Pregled poslovnih jedinica po opštinama u Kantonu Sarajevo i Zeničko – Dobojskom kantonu.

Centar

Stari grad

Novi grad

Novo Sarajevo

Ilidža

Vogošća

Hadžići

Ilijaš

Trnovo

ZE - DO kanton

Apoteka Breka

Himze Polovine bb

Kontakt: 

 • Tel: 033 264 150
 • Fax: 033 264 151
 • Email: breka@apoteke-sarajevo.ba

Radno vrijeme: 

 • Radni dani: 07:30 – 20:00
 • Subota: 07:30 – 15:00
 • Nedjelja: neradna

Apoteka Centar

Maršala Tita 40

Kontakt: 

 • Tel: 033 714 270
 • Fax: 033 714 270
 • Email: centar@apoteke-sarajevo.ba

Radno vrijeme: 

 • Radni dani: 07:30 – 21:00 (ljeti), 07:30 -20:00 (zimi)
 • Subota: 07:30 – 21:00 (ljeti), 07:30 -20:00 (zimi)
 • Nedjelja: neradna

Apoteka Koševo

Bolnička 9

Kontakt: 

 • Tel: 033 264 120
 • Fax: 033 264 121
 • Email: kosevo@apoteke-sarajevo.ba

Radno vrijeme: 

 • Radni dani: 07:30 – 20:00
 • Subota: 07:30 – 15:00
 • Nedjelja: neradna

Apoteka Koševsko Brdo

Braće Begić 4

Kontakt: 

 • Tel: 033 270 200
 • Fax: 033 270 201
 • Email: kosevskobrdo@apoteke-sarajevo.ba

Radno vrijeme: 

 • Radni dani: 07:30 – 20:00
 • Subota: 07:30 – 15:00
 • Nedjelja: neradna

Apoteka Marijin Dvor

Maršala Tita 1

Kontakt: 

 • Tel: 033 552 130
 • Fax: 033 552 131
 • Email: marijindvor@apoteke-sarajevo.ba

Radno vrijeme: 

 • Radni dani: 0-24 h
 • Subota: 0-24 h
 • Nedjelja: 0-24 h

Apoteka Mejtaš

Čekaluša 29

Kontakt: 

 • Tel: 033 262 410
 • Fax: 033 262 411
 • Email: mejtas@apoteke-sarajevo.ba

Radno vrijeme: 

 • Radni dani: 07:30 – 20:00
 • Subota: 07:30 – 15:00
 • Nedjelja: neradna

Apoteka Pozorište

Branilaca Sarajeva 21

Kontakt: 

 • Tel: 033 259 620
 • Fax: 033 259 621
 • Email: pozoriste@apoteke-sarajevo.ba

Radno vrijeme: 

 • Radni dani: 07:30 – 21:00 (ljeti), 07 – 20:00 (zimi)
 • Subota: 07:30 – 15:00
 • Nedjelja: neradna

Apoteka Skenderija

Reisa Džemaludina Čauševića 4

Kontakt: 

 • Tel: 033 714 290
 • Fax: 033 714 291
 • Email: skenderija@apoteke-sarajevo.ba

Radno vrijeme: 

 • Radni dani: 07:30 – 20:00
 • Subota: 07:30 – 15:00
 • Nedjelja: neradna

Apoteka Vrazova

Vrazova 11

Kontakt: 

 • Tel: 033 266 535
 • Email: vrazova@apoteke-sarajevo.ba

Radno vrijeme: 

 • Radni dani: 07:30 – 20:00
 • Subota: 07:30 – 15:00
 • Nedjelja: neradna