Kontakt

JU Apoteke Sarajevo

ADRESA

Kranjčevićeva 29

71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

TELEFON/FAX

+387 33 722 660

+387 33 722 667

E-MAIL

info@apoteke-sarajevo.ba

Kabinet Generalnog direktora

Tel: + 387 33 722 660;

Fax: + 387 33 722 667;

E-mail: info@apoteke-sarajevo.ba

Služba za prodaju

Tel: + 387 33 722 672;

Fax: + 387 33 722 667;

E-mail: prodaja@apoteke-sarajevo.ba

Služba za nabavku

Tel: + 387 33 476 127;

Fax: + 387 33 476 122;

E-mail: nabavna@apoteke-sarajevo.ba

Služba za pravne poslove

Tel: + 387 33 722 673;

Fax: + 387 33 722 667;

E-mail: pravna@apoteke-sarajevo.ba

Služba za informacione tehnologije

Tel: + 387 33 721 623;

Fax: + 387 33 722 667;

E-mail: it@apoteke-sarajevo.ba

Služba za finansije i računovodstvo

Tel: + 387 33 722 660;

Fax: + 387 33 722 667;

E-mail: finansije@apoteke-sarajevo.ba

Služba za istraživanje i razvoj

Tel: + 387 33 725 140;

Fax: + 387 33 722 667;

 

Galenski laboratorij Galas

Tel: + 387 33 762 145;

E-mail: galas@apoteke-sarajevo.ba

Call Centar

Tel: + 387 33 22 33 99;

Fax: + 387 33 722 667;

E-mail: callcentar@apoteke-sarajevo.ba

JU Apoteke Sarajevo

Aleja Bosne srebrene bb

71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontaktirajte nas

Naši zaposlenici su Vam na raspolaganju.

Koristite ovu kontakt formu za postavljanje pitanja.

4 + 5 =