Zaposlenici

Naš kadar je naše najveće bogatstvo

Riječ direktora

Historijat

Strategija

Organizacija

Kadar

Nagrade

UKUPNO ZAPOSLENIH

MAGISTARA FARMACIJE

SPECIJALISTA

Od samih početaka Javnu ustanovu „Apoteke Sarajevo“ čini angažman izuzetno kvalitetnih i iskusnih uposlenika koji su cijeli radni vijek proveli u struci uz mlade, odlučne i perspektivne kadrove. U Ustanovi radi 419 uposlenika različitih profila. Naš stručni kadar čine zdravstveni radnici farmaceutskog usmjerenja sa dugogodišnjim iskustvom i stručnim obrazovanjem. Magistri farmacije i farmaceutski tehničari, specijalisti različitih profila su u cijelosti fokusirani na naše klijente, svakodnevno brinući o njihovom zdravlju, te pružajući usluge savjetovanja i prevencije stalno imajući u vidu potrebe stanovništva. Oslonjeni na struku i profesionalno znanje, naši farmaceutski stručnjaci su sposobni odgovoriti na svaki izazov efikasno i precizno.

Stručni timovi organizirani kroz rad pravnika, ekonomista i drugih stručnjaka, te uposlenika na održavanju i administraciji kontinuirano podržavaju sve procese koji se odvijaju u JU „Apoteke Sarajevo“. Svi naši uposlenici se obučavaju kroz različite oblike edukacija da bi svoja znanja unaprijeđivali i odgovorili na potrebe razvoja, kako farmaceutske nauke, tako i drugih oblasti rada. Kontinuirana edukacija se sastoji od obrazovnih aktivnosti koje služe da se održe, razviju ili povećaju znanje, vještine, profesionalna dostignuća i odnosi koje uposlenici koriste u pružanju usluge pacijentima, javnosti ili profesiji i unaprijeđenju procesa rada.

Ju “Apoteke Sarajevo dijeli svoja stručna znanja kroz angažman mladih pripravnika i volontera koji u našoj kući imaju jedinstvenu priliku da steknu stručna znanja i iskustvo učeći  od najboljih, ali i kroz stručne skupove, kongrese i istraživačke radove.

Kontinuirano radimo na stalnom poboljšanju usluga i zadovoljstvu klijenata, ali i zdravstvenih ustanova sa kojima imamo usku saradnju te drugih partnera u zajednici sa kojima uspješno sarađujemo.